trafikplanlægning – Borgerinddragelse I landsbyer

  • I samarbejde med borgerforeninger og Norddjurs Kommune blev der sat fokus på trafikforhold i landsbyerne Albøge, Pederstrup, Skiffard og Enslev. De trafikale problemer blev kortlagt og drøftet på borgermøder med kommunale embedsmænd. Herefter blev det taget med i den kommunale planlægning.
  • I samarbejde med en trafikgruppe under Sall Lokalråd blev alle trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger kortlagt. Der blev indledt en konstruktiv dialog herom med embedsmænd fra Favrskov Kommune.

borgerindr1