Den socialt bæredygtige landsby

  • Erhvervs-, kultur- og undervisningscenter for landsbyen Nimtofte i Syddjurs Kommune – forsøgsprojekt igangsat af By, Bolig og landdistriktsministeriet. Der sættes i 2012-2014 fokus på at skabe synergi mellem det lokale erhvervsliv, foreningslivet og den lokale friskole om et erhverv, kultur og undervisningscenter. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening, nærdemokrati.dk c/o EnviroConsult og Statens Byggeforskningsinstitut
  • Udviklingsprojekt for 37 forsamlingshuse i Favrskov Kommune i samarbejde med Favrskov Kommunes Landsbyråd. Registrering af samtlige forsamlingshuses kapacitet, tilstand, vedligeholdsbehov, økonomi og brugsmønstre. Gennemførelse af fællesmøder for repræsentant for alle forsamlingshusene med henblik på visionsudvikling for det moderne forsamlingshus, herunder kursus i afholdelse af fremtidsværksted.
  • Metodeudvikling for rekruttering af frivillig og styrkelse af samarbejde mellem organisationer i landsbyen Laurbjerg i Favrskov Kommune
  • Frivilligcenter i Odder Kommune - assistance ved opstartsworkshops for alle frivillige organisationer i Odder og efterfølgende fundraising for centeretablering
  • Integrering af udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet - assistance ved fundraising og inddragelse af lokale virksomheder if. etablering af Café Pakhuset i Odder – socialpædagogisk jobtræning i samarbejde med virksomheder.

densocia1