Nærdemokrati.dk

Nærdemokrati.dk har kontor i det centrale Århus på PP Ørumsgade 30 3. th. og deltager i kontorfællesskab sammen med landsbyklyngen www.fjordklyngen.dk i landsbyen Låstrup 10 km. nord for Viborg.

Nærdemokrati.dk er nabo til Marselisborgcentret, hvor der i 2019-20 udvikles et spændende projekt, SPARK, om udendørs rehabilitering, borgerinvolvering i sundhedsfremme, borgerpark og klimatilpasning. Projektet er støttet med 45 mill. kr. af Real Dania.

Indehaver af Nærdemokrati.dk er Mogens Knudsen, byplanarkitekt, cand. arch. fra Arkitektskolen i Århus med speciale inden for kommune og regionplanlægning og landdistriktsudvikling.

Mogens Knudsen har i de sidste 29 år arbejdet som privat konsulent inden for primært landdistriktsudvikling, organisationsudvikling, miljø- og energiplanlægning (i PlanEnergi)

I de sidste 10 år har Nærdemokrati.dk primært arbejdet inden for udvikling i landdistrikterne.

Nærdemokrati.dk går normalt i samarbejde med kommuner, borgerforeninger eller andre folkelige organiseringer i landdistrikterne om styrkelse af organisering og dialog om lokalsamfundets udvikling.

Læs iøvrigt under samarbejdspartnere.

Nærdemokrati.dk assisterer desuden med fundraising.

Læs nærmere om gennemførte projekter under Referencer.