Muligheder og barrierer for at bruge landsbyklynger som udviklingsredskab

Forskningsprojekt om landsbyklynger

I samarbejde med Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune har Nærdemokrati.dk og Ålborg Universitetscenter i perioden 2014-2016 arbejdet med udvikling af landsbyklynger og afdække muligheder og barrierer for at bruge landsbyklynger som et strategisk udviklingsredskab i landdistriktsplanlægningen.

Der har været tale om et aktionsforskningsprojekt, hvor konsulenter fra forskerteamet har inspireret og supporteret landsbyklyngerne over 2-3 år. Erfaringerne fra de to landsbyklynger er evalueret og der bliver udgivet en Forskningsrapport i løbet af foråret 2017. Den vil blive tilgængelig her på denne side.

Konference om State of the art for landsbyklynger 

19. januar 2017 blev der på Fængslet i Horsens afholdt en konference om State of the art. Videooptagelser af oplæggene i deres fulde længde kan se her

På konferencen var der indlæg fra Ålborg Universitet, Københavns Universitet, RealDania, Fjordklyngen, Landsbyklyngen De Syv Sogne og Viborg Kommune.

Se kort video med lektor Jørgen Møller om landsbyklyngebegrebet - i højre kolonne.

I Viborg Kommune er der dannet www.fjordklyngen.dk, en landsbyklynge med seks byer Nr. Rind, Skringstrup, Sundstrup, Låstrup, Ulbjerg og Skals.

I Ikast-Brande Kommune er der dannet en landsbyklynge bestående af Thorlund, Gludsted, Hampen og Ejstrupholm. Højderyggens Klynge - www.hojderyggensklynge.dk

Projektmedarbejdere har været lektor Jørgen Møller (døde i 2017) og lektor Lea Holst Lauersen Ålborg Universitetscenter og byplankonsulent Mogens Knudsen firmaet Nærdemokrati.dk

inspmd3