Inspirationsmøde om nærdemokrati

Nærdemokrati tilbyder et 3 timers oplæg og diskussion om erfaringer med nærdemokrati og lokalråd. Udvikling af nærdemokrati har taget fart siden kommunesammenlægning i 2007.
Mange kommuner er allerede kommet langt og har haft succes med nærdemokratiet. Der er meget inspiration af hente fra de sidste 4 års erfaring.

Med udgangspunkt i web-bogen Nærdemokrati og lokalråd i 8 danske kommuner (se Inspirationspakken) vil vi redegøre for muligheder og besværligheder ved indførelse af nærdemokrati.

Der vil blive givet anvisning på veje til succes med nærdemokratiet baseret på lokalråd.

Spørgsmålene er mange, når nærdemokratiet skal etableres:

  • Hvad er nærdemokrati med lokalråd egentlig helt lavpraktisk?
  • Hvordan fungerer det på det politiske, det administrative og på lokalsamfundsniveau
  • Hvad kræver det af politikerne, sagsmedarbejderne i forvaltningen og hos lokalsamfundene?
  • Hvad koster det kommunen?
  • Hvad får man ud af det?
  • Er lokalrådene ikke bare højråbende ildsjæle?
  • Er lokalrådene repræsentative?
  • Kan man spare tid i forvaltningen ved samarbejde med lokalrådene?
  • Giver lokalrådene reel indflydelse for borgerne?

Læs selv om nærdemokrati og lokalråd

Det kan anbefales at downloade den gratis Informationspakke om Nærdemokrati og lokalråd i 8 danske kommuner Januar 2012 - en bog, en videofilm og en pjece – se Informationspakken i menulinien.

inspmd1 inspmd2 inspmd3