Informationsprojekt om nærdemokrati og lokalråd

Informationspakke om nærdemokrati og lokalråd i 8 kommuner i Danmark

- udgivet januar 2012 - beregnet som inspiration til kommunalpolitikere, embedsmænd, LAG, borgerforeninger o.lign.

  • Web-bog om erfaringer med Nærdemokrati og lokalråd i 8 danske kommuner – erfaringer i perioden 2007-2011
  • Videofilm om nærdemokrati og lokalråd i Silkeborg kommune med Sejs-Svejbæk Lokalråd som case.
  • Pjece Godt i gang - værktøjskasse om lokaldemokrati og lokalråd.

 

WWW. multihuse.info

- beskrivelse af moderne multihuse/aktivitetshuse i landsbyer - en hjemmeside med en værktøjskasse til etablering af multihuse og videointerviews med ildsjælene bag seks vellykkede multihuse.

 

infoproj1