Informationspakke

Informationspakke om Nærdemokrati og lokalråd i 8 danske kommuner - erfaring fra 2007-11

Nærdemokrati.dk har udarbejdet nedenstående inspirationsmateriale om nærdemokrati. - finansieret af Ministeriet for BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER - Landdistriktspuljen

Materialet kan downloades gratis ved at klikke på de tre publikationer.

Web-bog

En bog på 114 sider om ”Nærdemokrati og Lokalråd i 8 danske kommuner 2007-11 ” udgivet
januar 2012 - kun som webpublikation – elektronisk ISBN: 978-87-995082-0-4

På baggrund af interviews med formænd i kommunale nærdemokratiudvalg,
kommunale landdistriktskoordinatorer og lokalrådsformænd i alle 8 kommuner
giver bogen en dybere forståelse af, hvad nærdemokrati og
lokalråd betyder i praksis. Følgende kommuners nærdemokratisystem indgår i bogen: Holbæk, Sønderborg, Hedensted, Vejle, Vejen, Næstved, Silkeborg og Faaborg-Midtfyn. Hver kommune er beskrevet på det politiske, administrative og lokalrådsniveau.

For hver af de 8 kommuner er der desuden beskrevet et
velfungerende lokalråd. Der sættes fokus på lokalrådets rolle i lokalsamfundets
udvikling. Man får et konkret indtryk af de organisatoriske
problemstillinger og opgaver, som lokalrådene arbejder med. Desuden beskrives konkrete eksempler på samarbejdet mellem byrådet, administrationen og lokalrådene.

Klik for at downloade web-bog

Videofilm

Videofilm om ”Nærdemokrati og lokalråd” - i Silkeborg Kommune og Sejs-Svejbæk
Lokalråd, Oktober 2011 , 9 minutters inspiration til diskussion i en
kommune eller borgerforening om indførelse af nærdemokrati baseret
på lokalråd i kommunens lokalsamfund. Videoen beskriver, hvordan Silkeborg Kommune helt praktisk arbejder med nærdemokrati sammen med 22 lokalråd.

Interviews med formanden for nærdemokratiudvalget, en byplanlægger og en række lokalrådsrepræsentanter giver et billede af, hvordan lokalråd kan fungere i en stor kommune, og hvordan borgerne oplever, at de bliver hørt og får indflydelse.

Klik for at komme til videofilm

Pjece

“KOM GODT I GANG - værktøjskasse for nærdemokrati og lokalråd” - januar
2012 en kortfattet pjece, som giver værktøj til kommunal opbygning af nærdemokrati
og inspiration til lokalsamfund om at indgå i udvikling af nærdemokrati.

Udvidet værktøjskasse findes som indledning til ovennævnte web-bog.

Pjecen kan rekvireres i trykt udgave.

Ovennævnte publikationerer er udarbejdet af nærdemokrati.dk og efterfølgende kommenteret af de deltagende kommuner og lokalråd samt Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitetscenter.

Forskningsrapport fra RUC: ”Nærdemokrati efter kommunalrefomen”
kan anbefales som supplerende læsning til ovenstående.
ISBN 978-87-7867-380 udgivet som tryksag.

Klik for at downloade pjece

infopakke3infopakke2

infopakke1