Indførelse af nærdemokrati baseret på lokalråd

Etablering nærdemokrati baseret på lokalråd er en nyskabelse som politikere, embedsmænd og borgere alle skal udvikle sammen.
Der skal gerne være en fælles forståelse af, hvilken rolle nærdemokrati og lokalråd skal have. For at komme godt igang, anbefales at gennemføre nedenstående:

Visionsworkshop for politikere og embedsmænd

Visionsworkshop for politikere og embedsmænd for at afstemme forventningerne til, hvad nærdemokrati konkret vil komme til at betyde for politikerne, embedsmændene og lokalrådene ude i lokalsamfundene.

Nærdemokratikoordinator

Erfaringer vist at en nærdemokratikoordinator er afgørende for, om nærdemokratiet bliver en succes. Nærdemokratikoordinatoren er ofte placeret i den kommunale planafdeling.

Workshop i forvaltningen

For at få ideen om nærdemokrati og lokalråd til at forplante sig i hele organisationen, skal alle medarbejdere gøres bekendt med grundideerne i nærdemokratiet og de politiske intentioner. Det skal klargøres, hvordan forvaltningens samarbejde med lokalrådene skal være, og hvordan det påvirker sagsbehandlingen hos den enkelte embedsmand. Der er behov for faste procedure, hvis det ikke skal blive tilfældigt, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Fødselshjælp til lokalsamfundene - visionsudvikling

Der vil ofte være brug for lidt fødselshjælp til lokalsamfundene, når der skal etableres lokalråd.

I mange lokalsamfund er det første gang man organiserer sig på tværs af foreninger, institutioner, erhverv m.v. om emner der har almen interesse for byens udvikling. Hvis det skal lykkes, kan det være hensigtsmæssig med lidt støtte udefra.

Der kan gennemføres et fællesmøde for alle kommunens lokalsamfund. Formålet er en visionsafklaring og en forventningsafstemning mellem lokalsamfund, politikerne og embedsmænd om, hvilken rolle lokalrådene skal have i nærdemokratiet

Dannelse af lokalråd

For at få etableret et lokalrådet kan hver enkelt lokalområde tilbydes en workshop for alle deres foreninger, institutioner m.v. Efterfølgende kan gennemføres en stiftende generalforsamling for lokalrådet. Nogle kommuner vælger at facilitere lokalrådene med f.eks. forslag til vedtægter, hjemmeside, videopræsentation og udviklingsplan for lokalsamfundet m.v.

Udviklingsplaner

En udviklingsplan for de enkelte lokalsamfund kan være et væsentlig værktøj for lokalrådet. En udviklingsplan udarbejdet af borgerne er god til at fastholde dialogen og samarbejdet mellem borgerne og den kommunale forvaltning om udvikling af lokalsamfundet.

Nærdemokrati.dk tilbyder i nært samarbejde med lokalrådene at gennemføre borgermøder om ønsker til udvikling af lokalsamfundet. Ønskerne omskrives til en udviklingsplan, som i nogle kommuner indgår som lokalsamfundenes bidrag til kommuneplandebatten.

inforlokalr1 inforlokalr2 inforlokalr3