Hjemmeside styrker nærdemokratiet

En hjemmeside er afgørende for at gøre nærdemokratiet synlig.

En god hjemmesideportal med en løbende opdatering af de enkelte lokalråds aktiviteter gør det lettere for såvel politikere, embedsmænd og borgerne at følge med i hvad der foregår ude i de mange lokalsamfund. Lokalrådene får også lejlighed til at se, hvad de andre lokalråd arbejder med.

Nærdemokrati.dk kan tilbyde:

  • Webdesign og meget opdateringsvenlige CMS-systemer, som borgerne selv kan redigere i.
  • Undervisning af lokalrådene i opdatering af hjemmesiderne.

Nærdemokrati.dk kan tilbyde assistance på såvel den indholdsmæssige som den tekniske del.

Nærdemokrati.dk kan samarbejde med en tværfaglig kommunal arbejdsgruppe fra edb-afdeling, kommunikation og relevante fagforvaltninger om opbygning af en kommunal nærdemokratiportal.

Ligeledes kan vi samarbejde med de enkelte lokalråd om opbygning af deres egen hjemmeside.

Der tilbydes kurser og hotline omkring opdatering af hjemmesiden

hjemmeside