Video – en god formidling af nærdemokrati

Video er et stærkt kommunikationsmiddel, som bliver brugt mere og mere på hjemmesider.

Nærdemokrati kan være svært at formidle til borgerne, så derfor er video et godt medie.

Nærdemokrati.dk kan fremstille videofilm om nærdemokratiet i en kommune eller om det enkelte lokalsamfund og lokalråd.

Nærdemokrati.dk har lavet videofilmen ”Nærdemokrati og lokalråd” om Silkeborg Kommune og Sejs-Svejbæk Lokalråd – klik her for at se filmen

En videofilm kan f.eks. omhandle:

Oplysning til borgerne generelt om kommunens nærdemokratisystem og lokalrådene.

Markedsføring af en landsby og præsentation af et lokalråds arbejde med nærdemokrati og udvikling i lokalsamfundet, herunder hvad lokalsamfundet kan tilbyde tilflyttere.

Videofilmen kan typisk være 5-10 minutter. Længere må den ikke være, hvis folk skal blive hængende.

Nærdemokrati.dk holder et planlægningsmøde med kommunens repræsentanter, og der udpeges en intern koordinator for videofremstilling i kommunen eller lokalrådet. Koordinatoren er nærdemokrati.dk´s samarbejdspart i produktionsperioden.