Nyeste udviklingsprojekter hos Nærdemokrati.dk

 

Nærdemokrati.dk arbejder i 2017-2018 med følgende  udviklingsprojekter:

 • Reseach for udvikling af Trailcenter for Fjendsområdet på Stoholm Fritids - og Kulturcenter.
 • Bysekretariat for Brædstrup Lokalråd - fast tilknyttet som bykoordinator ifm. områdefornyelse og Brædstrups udvikling i det hele taget.
 • Organisationsudvikling for mellemstore byer - herunder de byer, der før kommunesammenlægning var hovedbyer i de mindre kommuner. Disse byer er ofte præget af "vi passer os selv"-holdning hos foreninger, institutioner og erhverv - styrket samarbejde og bedre organisering vil kunne gøre disse byer stærkere.
 • Flagermusenes Land - turismeudvikling og lokalsamfundsudvikling i Stoholm 15 km øst for Viborg - i samarbejde mellem 10 turismevirksomheder og byens foreningsliv og institutioner. 
 • Horsens Kommune - byudvikling i kvarterer i storbyer: Nærdemokrati.dk har i 2016  deltaget ved oprettelse af en beboerforening og et dialogforum for foreninger, institutioner og butikker i Horsens Vestby, et kvarter med ca. 5000 beboere 
 • Borgerværksted for byudvikling i landsbyen Vrønding i Horsens Kommune - november 2015 - samarbejde med Vrønding Lokalråd
 • Professionelt udviklingsselskab for byen Gjern i Midtjylland - Gjern Almennyttige Udviklingsselskab (GAU)Aps - projektet startede april 2015 - GAU Aps. blev stiftet 21. januar 2016 og arbejder fremover med forskellige udviklingsprojekter i Gjern.
 • Udvikling af Fjordparken - et stort naturområde i Himmerland mellem Hjarkbæk Fjord, Simmested å og Skals å- en del af landsbyklyngen Fjordklyngen- et samarbejde mellem 6 landsbyer om adgang til naturen og aktiv fritid - www.fjordklyngen.dk - projektet startede foråret 2015 - se nærmere 
 • Landsbyklynger i samarbejde med Viborg og Ikast Brande-Kommune - i samarbejde mellem Nærdemokrati.dk og Ålborg Universitet - 2013-2017 - læs nærmere
 • Lokalsamfundsudvikling i Stoholm - projekt Visit Stoholm - i samarbejde mellem Nærdemokrati.dk og Syddansk Universitet - læs www.stoholmfritid.dk/Visitstoholm 2013-2017
 • Kontorfællesskab med landsbyklyngen www.fjordklyngen.dk i landsbyen Låstrup nord for Viborg

Inspiration til landsbyudvikling - den socialt bæredygtige landsby

Landsbyen Nimtofte på Djursland er gået fra afvikling til udvikling - byen med 700 indbyggere har været igennem en lang udviklingsproces siden 2011 - en periode præget af op og nedturer - udvikling af samarbejde og ramt af konflikter undervejs. I perioden har byen fået en erhvervsklub med ca. 35 virksomheder, en dynamisk byudviklingsplan, en hjælperbank med frivillige, et dialogforum for byens foreninger, et aktivitetscenter for borgerne i samarbejde med Midtdjurs Friskole i Nimtofte, et kulturhus i et gammelt mejeri og forøgelse af antal frivillige. Se video om projektet.

Inspiration og værktøjskasse til etablering af multihuse - www.multihuse.info - udført af Nærdemokrati.dk i samarbejde med 6 vellykkede multihuse 

- når skolerne lukker, skaber borgerne alternative mødesteder

- værktøjskasse til borgergrupper for etablering af et multihus/kulturhus/det moderne forsamlingshus - kært barn mange navne - kort sagt det centrale samlingssted for byens borgere, der kan medvirke til sammenhængskraft i landsbyen.

Beskrivelse af processen fra de første ideer til etablering af et multihus hos ildsjælene og frem til indvielse, organisering, økonomi, jura, frivillig indsats mv.

En værktøjskasse og beskrivelse af de seks vellykkede multihus med videointerviews med ildsjælene bag de enkelte multihuse.

Inspiration til arbejde med nærdemokrati og lokalråd - udført af Nærdemokrati.dk

– erfaring fra 8 danske kommuners arbejde med indførelse af nærdemokrati baseret på lokalråd i landdistrikterne i perioden 2007-11

Kun elektronisk udgave - download gratis her.

PDF-logoBog på 114 sider “Nærdemokrati og Lokalråd i 8 danske kommuner 2007-2011” – kun i webudgave. - PDF-formatet er beregnet til udskrivning af bogen.

flash-logoBog på 114 sider “Nærdemokrati og Lokalråd i 8 danske kommuner 2007-2011” – kun i webudgave. - Flashformatet er beregnet til læsning på skærmen.

PDF-logoPjece “KOM GODT I GANG - værktøjskasse for nærdemokrati og lokalråd” – få pjece tilsendt i trykt udgave - PDF format.

Læs nærmere om inspirationsmaterialet under menupunktet “Informationspakke”

Videofilm om nærdemokrati og lokalråd i Silkeborg kommune

forside1

Værktøj til nærdemokrati og lokalråd
Nærdemokrati.dk assisterer ved indførelse eller videreudvikling af nærdemokrati baseret på lokalråd i lokalsamfundene:

 • Inspirationsmøder for politikere og topembedsmænd
 • Visionsudvikling
 • Workshops for administrationen
 • Etablering af lokalråd
 • Videofilm
 • Grafisk materiale
 • Hjemmesider
 • Udviklingsplaner for lokalsamfund
 • Anvendelse af nedlagte kommunale institutioner
 • Erhvervsklubber/kontorhoteller
 • Sociale bæredygtige landsbyer
 • Trafikløsninger for landsbyer
 • Multihuse

forside2