Nærdemokrati.dk arbejder i 2018 - 19 med følgende  udviklingsprojekter:

Indledende Udviklingsarbejde/fundraising for Kalkstien - en hovedvandre/MTB-sti i Flagermusenes Land mellem Viborg og Skive i samarbejde med 5 landsbyer og 3 turistattraktioner, Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg Kalksgruber og Grønhøj Kro.

Forprojekt til etablering af "kartoflens Univers" - et kombineret museum, eksperimentarium og lokal kulturhus i Grønhøj i Midtjylland. Påbegyndes efteråret 2018.

Udvikling af trailcenter/outdoorcenter/MTB-center i Fjendsområdet i Viborg Kommune.

Proceskonsulent ved opstart og udvikling Brædstrup Lokalråd og bysekretariat.

Flagermusenes Land - turismeudvikling og lokalsamfundsudvikling i Stoholm 15 km øst for Viborg - i samarbejde mellem 10 turismevirksomheder og byens foreningsliv og institutioner. Se video

Horsens Kommune - byudvikling i kvarterer i storbyer: Nærdemokrati.dk har i 2016  deltaget ved oprettelse af en beboerforening og et dialogforum for foreninger, institutioner og butikker i Horsens Vestby, et kvarter med ca. 5000 beboere. Der er i den sammenhæng gennemført en undersøgelse af livskvaliteten i Vestbyen.

Borgerværksted for byudvikling i landsbyen Vrønding i Horsens Kommune - november 2015 - samarbejde med Vrønding Lokalråd

Professionelt udviklingsselskab for byen Gjern i Midtjylland - Gjern Almennyttige Udviklingsselskab (GAU)Aps - projektet startede april 2015 - GAU Aps. blev stiftet 21. januar 2016 og arbejder fremover med forskellige udviklingsprojekter i Gjern.

Udvikling af Fjordparken - et stort naturområde i Himmerland mellem Hjarkbæk Fjord, Simmested å og Skals å- en del af landsbyklyngen Fjordklyngen- et samarbejde mellem 6 landsbyer om adgang til naturen og aktiv fritid - www.fjordklyngen.dk - projektet startede foråret 2015 - se nærmere 

Landsbyklynger i samarbejde med Viborg og Ikast Brande-Kommune - i samarbejde mellem Nærdemokrati.dk og Ålborg Universitet - 2013-2017 - læs nærmere

Lokalsamfundsudvikling i Stoholm - projekt Visit Stoholm - i samarbejde mellem Nærdemokrati.dk og Syddansk Universitet - læs www.stoholmfritid.dk/Visitstoholm 2013-2017

Inspiration til landsbyudvikling - den socialt bæredygtige landsby

Landsbyen Nimtofte på Djursland er gået fra afvikling til udvikling - byen med 700 indbyggere har været igennem en lang udviklingsproces siden 2011. Se video om projektet.

Inspiration og værktøjskasse til etablering af multihuse - www.multihuse.info - udført af Nærdemokrati.dk i samarbejde med 6 vellykkede multihuse 

- når skolerne lukker, skaber borgerne alternative mødesteder

- værktøjskasse til borgergrupper for etablering af et multihus/kulturhus/det moderne forsamlingshus - kært barn mange navne - kort sagt det centrale samlingssted for byens borgere, der kan medvirke til sammenhængskraft i landsbyen.

Beskrivelse af processen fra de første ideer til etablering af et multihus hos ildsjælene og frem til indvielse, organisering, økonomi, jura, frivillig indsats mv.

En værktøjskasse og beskrivelse af de seks vellykkede multihus med videointerviews med ildsjælene bag de enkelte multihuse.

Inspiration til arbejde med nærdemokrati og lokalråd - udført af Nærdemokrati.dk

– erfaring fra 8 danske kommuners arbejde med indførelse af nærdemokrati baseret på lokalråd i landdistrikterne i perioden 2007-11

Kun elektronisk udgave - download gratis her.

PDF-logoBog på 114 sider “Nærdemokrati og Lokalråd i 8 danske kommuner 2007-2011” – kun i webudgave. - PDF-formatet er beregnet til udskrivning af bogen.

flash-logoBog på 114 sider “Nærdemokrati og Lokalråd i 8 danske kommuner 2007-2011” – kun i webudgave. - Flashformatet er beregnet til læsning på skærmen.

PDF-logoPjece “KOM GODT I GANG - værktøjskasse for nærdemokrati og lokalråd” – få pjece tilsendt i trykt udgave - PDF format.

Læs nærmere om inspirationsmaterialet under menupunktet “Informationspakke”

Videofilm om nærdemokrati og lokalråd i Silkeborg kommune

forside1

Værktøj til nærdemokrati og lokalråd
Nærdemokrati.dk assisterer ved indførelse eller videreudvikling af nærdemokrati baseret på lokalråd i lokalsamfundene:

 • Inspirationsmøder for politikere og topembedsmænd
 • Visionsudvikling
 • Workshops for administrationen
 • Etablering af lokalråd
 • Videofilm
 • Grafisk materiale
 • Hjemmesider
 • Udviklingsplaner for lokalsamfund
 • Anvendelse af nedlagte kommunale institutioner
 • Erhvervsklubber/kontorhoteller
 • Sociale bæredygtige landsbyer
 • Trafikløsninger for landsbyer
 • Multihuse

forside2